уул уурхайн салбарт өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмжүүд байна