зөөврийн чулуулаг бутлуураар худалдаалах үйл ажиллагаа