гантиг нунтаглах үйлдвэрийн үлдэгдэл 1000 торонд байна