нүүрсний уурхайд ямар тоног төхөөрөмж ашигладаг вэ