цахилгаан станцад хэрэглэдэг бөмбөгийг өөр өөр төрлөөр ашигладаг