хөдөлгөөнт уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн гадаргуу