minghui оёдлын тоног төхөөрөмж хэрэглэгчийн мэндийн дугаар