зэсийн хүдэр боловсруулалтанд зориулсан тоног төхөөрөмжийг их хэмжээгээр үйлдвэрлэх