шилэн бутлуурыг шилэн дахин боловсруулах боломжтой болно