ураны уурхайд хэрэглэгддэг эрүү бутлуурын тоног төхөөрөмж