тонн тутмаас үйлдвэрлэхэд шаардагдах төмрийн хүдэр