нүүрс хатаах үйлдвэрийг хятад улсад үйлдвэрлэж байна