энэтхэгийн хамгийн том нүүрс олборлогч үйлдвэрлэгч