уул уурхайн салбарт тулгарч буй бизнесийн эрсдэлүүд