бага оврын бөмбөг үйлдвэрлэх аргаар монголд хэрхэн ажилладаг талаар