нүүрс олборлолтыг нэмэгдүүлэх илчлэгийн тоног төхөөрөмж