алтны үйлдвэрийн өдөрт 120 тоннын тоног төхөөрөмжтэй