ил уурхайн ашиглалтын тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаа