нүүрсний цахилгаан станцуудын түүхий нүүрсний хүндийн хүчний систем