төмрийн хүдрийг баяжуулах үйлдвэрийн хамгийн оновчтой хэмжээ