бутлуурыг хямд тэнгэрийн орнуудад худалдаалдаг байна