бүрэн боловсруулсан ил уурхайн машин 600 тн өртөгтэй