чулууны бутлах болон уул уурхайн үйлдвэрийн менежментийн мэдээллийн систем