тамга тэмдэгийн тээрэм болон бөмбөг үйлдвэрлэх үнэ