хамгийн том хойд каролиний нийт чулуулгийн ил уурхай