байгалийн шохойноос шохойн цөцгий үйлдвэрлэх машин