төмрийн хүдрийн овоолгын үйлдвэрлэлийн түүхий эд материал