уул уурхайн олборлолт олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд