чинээлэг нүүрс олборлодог хаягдлын цахилгааны дахин боловсруулалт