барилга байгууламж тоног төхөөрөмж түрээслэх боломжтой