bruce walter нь эрчим хүчний ашигт малтмалын групп юм