барилга байгууламж дахь бүдүүн ширхэгт хэсгүүдийн хэмжээ