химийн бодис боловсруулах үйлдвэрлэлийн жишээ болно