скрининг тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийг нэгтгэсэн