уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн нөхцөл байдал