хромтийн нунтаг хийх зориулалтаар бөмбөг үйлдвэрлэдэг