баруун дундаа уул уурхай үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг