нээлттэй цутгамал уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч