тоосго үйлдвэрлэхэд зориулсан чөлөөт төлөвлөгөө гаргах