нүүрсний бутлах үйлдвэрт зориулсан цахилгаан эрчим хүч 500 сая тонн