уул уурхай ил уурхайд зориулсан аюулгүй ажиллагааны гарын авлагын жишээ