тээрэм машиныг зах зээлийн дизайны үзэл баримтлалыг эргүүлэх