чулууг бутлах тоног төхөөрөмжийн тоног төхөөрөмжийг ашиглах боломжтой болно