цемент үйлдвэрлэлийн статик ангилагч ба динамик ангилагч