тодорхойлолт бүхий доргиулагчийн машин үйлдвэрлэгч