эргийн наран шарлагын газар дахь элсэрхэг хүнд орд