уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн тухай мэдээлэл