босоо түүхий эдийн үйлдвэрлэлийн нийтлэг асуудлууд