хүдэр боловсруулах хүндийн хүчний тусгаарлах туршилт