бөөн бутархай бизнес байгуулахад хичнээн хэмжээний мөнгө хэрэгтэй вэ